Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /usr/local/www/apache22/data/adm_kamenjr/cms/plugins/add_sub_menu/htmlpurifier/ConvertCharset/ConvertCharset.class.php on line 3
Каменяр - Книжковий візерунок - ювілейний подарунок
 
Каменяр > № 5, травень 2011 р. > Книжковий візерунок - ювілейний подарунок

 
 
 

Нова версія сайту

Книжковий візерунок - ювілейний подарунок

Вагомий книжковий подарунок до 350-річчя Франкового університету підготували його науковці і видавці. Наприкінці минулого і на початку нинішнього ювілейного року світ побачили десятки цікавих навчальних і наукових видань, які будуть корисними не лише для студентів і викладачів нашого вищого навчального закладу, а й для широкого кола читачів. Нові книжки Ви зможете побачити і придбати в університетській книгарні, що у 118-й кімнаті головного корпусу. Тішить, що серед новинок є видання з ювілейною посвятою Франковому університетові. Про деякі книжки, які нещодавно вийшли з друку, розповідаємо на цій газетній шпальті.

Мойсей
Автор – Іван Франко
Переклала на німецьку мову Ірина Гузар

Іван Франко. Мойсей: Поема / Переклала на німецьку мову Ірина Гузар. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 232 с.
Присвячено 350-річчю Львівського національного університету імені Івана Франка.
Переклад – Ірина Гузар. Переклад передмов – Михайло Смолій. Літературні редактори: українська мова – Михайлина Маїк, німецька мова – Тобіас Фоґель. Художник – Ірина-Ізяслава Карпинець. Макет та верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган. Упорядкування – Михайлина Маїк. Відповідальний редактор – Володимир Сулим.

Банківські операції
Автори – Михайло Крупка, Євгенія Андрущак, Наталія Пайтра
Крупка М. І. Банківські операції: підручник / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра; за редакцією доктора економічних наук, професора М. І. Крупки. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 312 с.
350-річчю Львівського національного університету імені Івана Франка та 20-річчю спеціальності “Фінанси і кредит” присвячено.
Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.
Висвітлено сутність та роль центрального і комерційних банків в економічній системі держави й значення корпоративного управління в процесі вдосконалення їх діяльності. Досліджено процес формування ресурсної бази у банківській сфері. А саме: власного, залученого та позиченого капіталів. Розкрито зміст кредитних, вексельних, валютних операцій, операцій із цінними паперами та операцій у межах обслуговування платіжного обороту. Розглянуто питання аналізу результатів діяльності комерційних банків, оцінки їхнього фінансового стану та організації взаємин із клієнтами.
Для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей, економістів-практиків.

Мохи з колекції Рудольфа Вільчека у Гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка (LW)
Укладачі – Звенислава Мамчур, Тетяна Хміль, Оксана Жук, Марія Сеник

Мохи з колекції Рудольфа Вільчека у Гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка (LW) (каталог) / укладачі: Мамчур З. І., Хміль Т. С., Жук О. О., Сеник М. Б. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 176 с. + 0,11 вкл.
Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Обкладинка – Василь Роган.
У каталозі – першому випуску серії “Гербарій Львівського університету (LW)” – уміщено матеріали опрацювання колекції ботаніка Рудольфа Вільчека (Rudolf Wilczek), бріологічні зразки якої вчений зібрав під час експедиції 1927–1928 рр. по Чорногорі. Колекція є частиною фондів Гербарію Львівського національного університету імені Івана Франка (LW).
Подано список мохів за сучасною системою (Hill ct al., 2006), таблицю з інвентарними номерами 1881 гербарного зразка і повною інформацією з гербарної етикетки мовою оригіналу (польською), а також покажчик видів. Розміщено коротку біографічну довідку про Рудольфа Вільчека. Колекція мохів Р. Вільчека є базою для флористичних, таксономічних, географічних, анатомо-морфологічних досліджень у бріології, слугує матеріалом для спеціалістів інших ботанічних профілів.
Для бріологів, ботаніків, аспірантів і студентів біологічних факультетів, працівників гербаріїв і музеїв.

Організація роботи редакції газети і праці журналіста
Автори – Михайло Присяжний, Мар’ян Лозинський

Присяжний М. П., Лозинський М. В. Організація роботи редакції газети і праці журналіста: навчальний посібник. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 182 с.
Редактор – Мар’яна Михалюк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач. Обкладинка – Василь Роган.
У другому, доповненому і переробленому виданні навчального посібника системно розглянуто питання організації роботи редакції газети і праці журналіста. Навчальне видання повністю відповідає програмі однойменного курсу, який вивчають студенти всіх вищих навчальних закладів України за спеціальністю “Журналістика”.
Розглянуто теоретичний та практичний підходи, які слугуватимуть набуттю умінь і навиків сучасного газетного менеджменту.
Для студентів інститутів, факультетів і відділень журналістики, молодих фахівців, редакторів, відповідальних секретарів, усіх, кого цікавить організація роботи сучасної газети і праці журналіста.

Французька мова
Автор – Іван Бабінчук
Бабінчук І. І. Французька мова: підручник для студентів старших курсів вищих навчальних закладів / І. І. Бабінчук. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 486 с.
Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Коректор – Ірина Василяйко. Комп’ютерне верстання – Наталія Буряк, Наталія Лобач.

Підручник містить тексти, узяті з французьких журналів, тематика яких відображає різні аспекти сучасного життя, що є в центрі уваги засобів масової інформації. Складається з 11 основних текстів, розділених на параграфи, кожний із яких опрацьовують під час одного заняття. Подано низку вправ з орфографії, на засвоєння фразеологізмів та прислів’їв, підсумкових вправ на засвоєння лексики цілого тексту. Для полегшення роботи студентів наприкінці підручника вміщено два авторські словники фразеологічних виразів: французько-український та тлумачний. Подано збірку 20 текстів для тематичного аналізу.
Для студентів старших курсів вищих навчальних закладів за спеціальністю французька філологія” та всіх, хто бажає вдосконалювати знання французької мови.

Атомна і ядерна фізика
Автор – Ігор Половинко
Половинко І. І. Атомна і ядерна фізика: навчально-методичний посібник / І. І. Половинко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 542 с.
Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, Наталія Буряк.

Матеріал викладено так, щоб читач переходив від простих і звичних понять до складніших, постійно вдумуючись у суть розглядуваних явищ. На відміну від стандартних курсів для вищих навчальних закладів, тут поєднано уявлення про атом і ядро, оскільки лише відмінність масштабів є причиною якісного розмежування явищ атомної і ядерної фізики. Розглянуто уявлення про багатоманітність ідей і методів атомної та ядерної фізики. Прагматична спрямованість книги робить мову мікросвіту зрозумілою і звичною, що дасть змогу надалі досить упевнено працювати зі складнішою літературою в цій галузі, зокрема з підручниками із квантової механіки. Охарактеризовано головні віхи історії розвитку фізики мікросвіту – атомів, ядер та елементарних частинок, їхньої взаємодії, історії формування наукових уявлень про мікроструктуру матерії. На конкретному історичному матеріалі розкрито особливе загальнонаукове і практичне значення фундаментальних досліджень у цій галузі фізики.
Для студентів фізичних факультетів, аспірантів та молодих учених, усіх, хто цікавиться проблемами сучасної фізики та її історії.

Практикум з вищої математики. Модуль 2. Аналітична геометрія
Автор – Богдан Тріщ
Тріщ Б. М. Практикум з вищої математики. Модуль 2. Аналітична геометрія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 126 с.
Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник.

Подано головні означення і теореми векторної алгебри та аналітичної геометрії, описано розв’язування типових задач, запропоновано задачі для самостійного розв’язування та індивідуальні завдання. Особливу увагу надано задачам економічного змісту. Матеріал, викладений у посібнику, відповідає програмі курсу вищої математики для економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Для студентів економічних спеціальностей.

Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні
Автор – Володимир Швець
Швець В. Є. Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні: монографія / Володимир Швець. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 448 с.
Редактор – Ірина Лоїк.

Досліджено особливості формування і функціонування обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні у контексті їхнього розвитку в центрах світової цивілізації. На основі поєднання еволюційного та функціонального підходів розглянуто методологічні засади формування української парадигми обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання, розкрито особливості їхнього подальшого розвитку в умовах глобалізації й асиметричності інформації.
Для науковців, студентів економічних спеціальностей, фахівців державних контрольно-аналітичних органів, бухгалтерів, а також для суб’єктів ринку програмно-аналітичного забезпечення.

Соціально-економічне прогнозування
Автори – Володимир Яцура, Оксана Сенишин, Марта Горинь
Яцура В. В., Сенишин О. С., Горинь М. О. Соціально-економічне прогнозування: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 412 с.
Редактор – Ірина Лоїк. Коректори – Оксана Сенишин, Марта Горинь. Комп’ютерне верстання – Оксана Сенишин, Марта Горинь. Дизайн обкладинки – Дмитро Дашков. Технічний редактор – Світлана Сеник.

Розглянуто теоретичні, методологічні та практичні питання, що пов’язані із соціально-економічним прогнозуванням як дисципліною, наукою й галуззю дослідження. Зокрема, розкрито понятійно-категоріальний апарат, методи, види, закони, принципи, функції; розглянуто систему макроекономічного планування та прогнозування; викладено проблеми планування та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів; розглянуто мікропрогнозування розвитку в умовах глобалізації, а саме: проблеми взаємозв’язку прогнозування та бізнес-планування, прогнозування натуральних і вартісних показників виробничої програми підприємства, прогнози розвитку біржової торгівлі та ін.; висвітлено питання криз у контексті соціально-економічного прогнозування.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також для керівників і фахівців, що вивчають питання соціально-економічного прогнозування, для організацій, наукових установ – усіх, кому цікаві питання інтеграції України у світову систему господарювання.

Осудність та неосудність (кримінально-правове дослідження)
Автор – Володимир Бурдін
Бурдін В. М. Осудність та неосудність (кримінально-правове дослідження): монографія / В. М. Бурдін. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 780 с.
Редактор – Оксана Кузик. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, Наталія Буряк. Обкладинка – Василь Роган.

Розглянуто проблеми, які стосуються осудності та неосудності. Докладно проаналізовано ознаки відповідних понять, їхнє співвідношення, а також зв’язок із іншими кримінально-правовими поняттями. З урахуванням багатофакторності впливів на психічну діяльність людини, доведено необхідність диференціації причин неосудності. Досліджено функціональне призначення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, у механізмі кримінально-правового регулювання. Запропоновано нове бачення вирішення питання кримінальної відповідальності за злочини, вчинені в стані сп’яніння. Проаналізовано правову природу примусових заходів медичного характеру та примусового лікування.
Для суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, наукових співробітників, викладачів і студентів юридичних навчальних закладів.


Pensa Latina
Автори – Оксана Вацеба, Мар’яна Мокрівська, Ірина Романюк, Христина Шпелик
Pensa Latina: навчальний посібник / О. А. Вацеба, М. Т. Мокрівська, І. А. Романюк, Х. В. Шпелик. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 216 с.
Редактор – Ірина Лоїк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Коректор – Юліанна Бурка.

Уміщено вправи до курсу фонетики та морфології, передбачених навчальною програмою з латинської мови для гуманітарних факультетів. Подано завдання з перекладу з латинської мови на українську та навпаки, вправи на узгодження граматичних форм, заповнення пропущених закінчень слів у реченнях, доповнення латинських крилатих висловів та прислів’їв і перетворення словосполучень та речень з однини в множину і навпаки. Передбачено чотири модульні завдання та вправи для самоконтролю. Уміщено тексти для домашнього читання, словник латинських сентенцій і латинсько-український та українсько-латинський словники.
Для студентів гуманітарних факультетів, коледжів, гімназій та ліцеїв.

Землі України: категорії, право власності, стан використання, охорона
Автор – Федір Кіптач
Кіптач Ф. Землі України: категорії, право власності, стан використання, охорона: навчальний посібник / Федір Кіптач. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 240 с.
Редактор – Оксана Кузик. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, Наталія Буряк. Обкладинка – Василь Роган.

Визначено загальні та основні законодавчі положення стосовно складу та цільового призначення (категорій) земель України, права власності на землю, раціонального використання земель та охорони земельних ресурсів. Подано сучасні табличні, графічні й картографічні матеріали загальнодовідкової, статистичної й аналітично-розрахункової інформації сучасного стану використання земель різного цільового призначення. Проведено диференціацію та рейтингову оцінку регіонів України за цими показниками. Висвітлено головні стратегічні цілі держави та напрями діяльності й систему заходів під час використання та охорони земельних ресурсів.
Для студентів географічного, екологічного та менеджерського профілів, а також працівників агропромислового комплексу і державних природоохоронних структур.

Геологія та екологія видобутку нафти і газу
Автор – Юрій Крупський
Крупський Ю. З. Геологія та екологія видобутку нафти і газу / Ю. З. Крупський: навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 212 с.
Редактор – Мирослава Мартиняк. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Наталія Лобач, Наталія Буряк. Обкладинка – Василь Роган.

Автор висловлює щиру подяку колективу та генеральному директору ТОВ “Укрнафтогазінвест” З. Козицькому за допомогу в підготовці навчального посібника.
Висвітлено питання законодавчої та нормативної бази з геологічного вивчення та екології видобутку нафти і газу, стан видобутку цих корисних копалин у світі та Україні, фізико-хімічні властивості нафти і природних вуглеводневих газів, природні продукти перетворення нафти, названо екологічно небезпечні речовини в нафті і в природних вуглеводневих газах. Розглянуто питання колекторів, покришок, пасток вуглеводнів, тиски і температури в нафтогазоносних пластах і значення цих чинників для охорони надр і довкілля.
Охарактеризовано проблеми екології під час буріння свердловин, роль промивальних рідин, конструкцій та обладнання гирла свердловин в охороні надр і навколишнього середовища. Описано методи геофізичних досліджень свердловин та їхнє значення для охорони надр і довкілля. Наведено основні забруднювальні речовини та їхні джерела в районах нафтогазовидобутку.
Для студентів геологічних факультетів вищих навчальних закладів, а також геологів-розвідників, нафтогазопромисловиків, економістів, спеціалістів із охорони надр і навколишнього середовища.

Підготував Богдан Копанський